Σιρβάζ, Λεοπόλδος

Σιρβάζ, Λεοπόλδος
(Survage, Μόσχα 1879 – Παρίσι 1968). Γάλλος ζωγράφος, ρωσικής καταγωγής. Μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη και εξέλιξη του καλλιτέχνη είχαν τα μαθήματα που πήρε από το Σεζάν όταν πήγε στο Παρίσι το 1908. Στη Μόσχα ο Σ. είχε λάβα μέρος στην ίδρυση της ομάδας «Γαλάζιο ρόδο». Για ένα βραχύ χρονικό διάστημα πλησίασε τους κυβιστές για να επωφεληθεί στην επεξεργασία των επιβλητικών και μνημειωδών έργων του που πραγματοποίησε αργότερα. Απ’ αυτά σπουδαιότερα είναι «Το σύμπαν κι εμείς» (1935, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Παρίσι), «Ειρήνη», τεράστια τοιχογραφία στο ανάκτορο του Κοινοβουλίου στη Λιέγη (1959), αρκετά διαφορετικό από το προηγούμενο ως προς το ύφος και την έκφραση. Ο Σ. διακρίθηκε επίσης και ως σκηνογράφος του θεάτρου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”